Πληροφορίες

Χάρτες

Η Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Αγιάσου (τέως Δήμο Αγιάσου), μια από τις 13 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου του Νομού Λέσβου (που αποτελείται από τους Δήμους - Νησιά Λέσβου, Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (που αποτελείται από τους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου). 

Ο οικισμός Αγιάσου είναι χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός με το από 19.10/13-11-1978 Π.Δ. (ΦΕΚ 594/Δ΄/13-11-1978).

Ο ορεινός όγκος Ολύμπου είναι τμήμα της περιοχής με την ονομασία «Κόλπος Γέρας, Έλος Ντίπι και Όρος Όλυμπος» που περιλαμβάνεται στον επιστημονικό και εθνικό κατάλογο του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών «Νatura 2000» (με τον κωδικό GR4110005).

Καλλιτεχνικός χάρτης του οικισμού Αγιάσου από το Δημήτρη Ι. Χατζηγιάννη, κατά παραγγελία Στρατή Π. Τζίνη.