Ιστορία

Τροποποίηση καταστατικού Φ. Σ. Αγιασωτών Αθήνας: Σε περίπτωση διάλυσής του, η περιουσία του περιέρχεται στο Αναγνωστήριο!

Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Αγιασωτών της Αθήνας στη Γενική Συνέλευση των μελών του, που έγινε στις 22 Ιανουραίου 2017 στα γραφεία του, τροποποίησε διατάξεις του Καταστατικού του, μεταξύ των οποίων και αυτές του άρθρου 24 που προέβλεπαν ότι, σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, τα περιουσιακά του στοιχεία θα περιέρχονταν στο Δήμο Λέσβου. Με τη νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η περιουσία του συλλόγου, στην περίπτωση αυτή, θα περιέλθει στο Αναγνωστήριο Αγιάσου.  

Επισυνάπτεται σε φωτογραφικό αρχείο το έγγραφο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Αγιασωτών Αθήνας προς το Αναγνωστήριο "Η Ανάπτυξη" Αγιάσου.