Πληροφορίες

Γενικά στοιχεία

Η σημερινή Δημοτική Ενότητα Αγιάσου (τέως Δήμος Αγιάσου) βρίσκεται στο Δήμο Λέσβου του Νομού Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και αποτελείται μόνο από τη Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου, γιατί το ορεινό κεφαλοχώρι με τη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας το 1999 (Καποδίστριας 1) δεν συνενώθηκε με άλλους ΟΤΑ. Ο πληθυσμός της είναι 2.373 κάτοικοι και η συνολική έκταση της διοικητικής περιφέρειας είναι 79.900 στρέμματα.

Χάρτες

Η Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Αγιάσου (τέως Δήμο Αγιάσου), μια από τις 13 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου του Νομού Λέσβου (που αποτελείται από τους Δήμους - Νησιά Λέσβου, Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (που αποτελείται από τους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου). 

Υπηρεσίες

Η Αγιάσος, παρά τη σταδιακή με το πέρασμα του χρόνου υποβάθμισή της, διαθέτει ακόμα αρκετές υπηρεσίες, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων παρατίθενται στη συνέχεια: